การงานอาชีพเตรียมพัฒน์นนท์

การงานอาชีพเตรียมพัฒน์นนท์

เมนู

ห้องเรียนการงาน เตรียมพัฒน์นนท์

(คลิ้กชื่อคุณครูผู้สอนเพื่อเข้าห้องเรียน)

ห้องเรียน ม.2

ครูนพวรรณ ศิริมาศ (ครูนพ)
ครูจิตลดา ตันธะสินธ์ุ (ครูจ๋า)


ห้องเรียน ม.5

ครูจิตลดา ตันธะสินธ์ุ  (ครูจ๋า)
ครูดวงฤทัย ชะดี (ครูอ๋อย)

ห้องเรียน ม.6

  ครูจิตลดา ตันธะสินธ์ุ  (ครูจ๋า)
ครูดวงฤทัย ชะดี (ครูอ๋อย)